bases de la convocatòria

/bases de la convocatòria
bases de la convocatòria 2020-10-05T16:31:17+00:00

1. Caixa Popular, mitjançant el seu Grup de Cooperació, cada any convoca la “Campanya Un Dia de Salari”, amb la qual les persones de l’equip de treball d’aquesta cooperativa donem voluntàriament un dia del nostre salari per a ajudar el finançament de projectes solidaris.

2. Els diners recaptats es destinen a diverses ONGs que ens presenten els seus projectes. Poden accedir totes els Associacions, Organitzacions no Governamentals, o qualsevol altra fórmula associativa legalment constituïda, sense ànim de lucre.

3. Els projectes han d’estar referits a Projectes de cooperació al desenvolupament. Es valorarà:

fórmula cooperativa,
gènere
infància
autosuficiència alimentària/sanitària/educativa
medi ambient

4. Cada projecte presentat haurà de tindre un estudi de la situació actual de la zona i de la problemàtica que és pretén abordar així com l’experiència complementària que l’organització crega que ajudarà a valorar el projecte. També s’aportarà informació relativa a la pròpia Associació o Organització: Estatuts, memòria d’activitats, etc.

Caldrà adjuntar sol·licitud d’inscripció a la convocatòria, disponible en esta pàgina web.

En la mesura que siga possible, es prega que s’adjunte material audiovisual del projecte.

5. Els projectes, al costat de la sol·licitud d’inscripció s’han de presentar en qualsevol dels Oficines de Caixa Popular o a través del mail grupdecooperacio@caixapopular.es, abans del 18 d’octubre de 2020.

6. La quantitat màxima dels fons que podrà rebre cada projecte serà de 5000 euros que s’abonarà en un compte de Caixa Popular.

7. Per a la concessió de l’ajuda serà condició imprescindible que la mateixa seguisca utilitzada per al desenvolupament del projecte premiat. Caixa Popular demanarà documentació econòmica i gràfica que justifique la realització del projecte.

8. El veredicte és farà públic al llarg del mes d’octubre de 2020 i la decisió serà inapel·lable.

9. Els projectes no premiats estaran a la disposició dels seus autors durant el mes posterior al veredicte del Jurat.